دانلود الگو های برتر تدریس اعداد زوج و فرد

۳,۰۰۰ تومان

توضیحات

دانلود الگوی برتر تدریس پایه دوم اعداد زوج و فرد, دانلود سناریو جشنواره برتر تدریس اعداد زوج و فرد, دانلود سناریوی تدریس اعداد زوج و فرد, دانلود سناریوی تدریس دوم دبستان اعداد زوج و فرد, دانلود طراحی آموزشی الگو های برتر تدریس اعداد زوج و فرد, دانلود طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس اعداد زوج و فرد, دانلود طرح آموزشی با فرمت ورد اعداد زوج و فرد

طراحی آموزشی درس ریاضی پایه دوم

برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع اعداد زوج و فرد

ویژه جشنواره معماری نوین تدریس

تعداد صفحات فایل : 35 صفحه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

شرح مختصر فایل

سر فصل های طراحی آموزشی ریاضی کلاس دوم دبستان

عنوان : آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
مقدمه درباره آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
معرفی فضای فیزیکی درباره مکان اجرای طراحی آموزشی با موضوع آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
زمانبندی درس آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
برنامه ریزی برای تدریس آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
مشخصات کلی درس آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
روش های تدریس آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی درس آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
طراحی آموزشی درس بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
یک دوره طراحی آموزشی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
برنامه ریزی طراحی آموزشی درس آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
اهداف کلی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
هدف طراحی آموزشی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
حیطه عاطفی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
زمان بندی نحوه اجرا آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
چالش های فرا روی و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد
طرح درس آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد

اطلاعات فروشنده

سبد خرید

تسویه حساب