حراج!

پاورپوینت ارزش زماني پول در مدیریت مالی

۶,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

این پاورپوینت در مورد ارزش زماني پول در مدیریت مالی در 70 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل ارزش زمانی پول ، ارزش زماني پول در مدیریت مالی،ارزش زمانی پول ،ارزش فعلي ،مدیریت مالی،ارزش فعلي و ارزش آتي چند قسط نامساوي ،ارزش فعلي جريانهاي نقدينه ،بهره اعلام شده و بهره ضمنی، و…ومنابع می باشد

دسته:

توضیحات

این پاورپوینت در مورد ارزش زماني پول در مدیریت مالی در 70 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل ارزش زمانی پول ، ارزش زماني پول در مدیریت مالی،ارزش زمانی پول ،ارزش فعلي ،مدیریت مالی،ارزش فعلي و ارزش آتي چند قسط نامساوي ،ارزش فعلي جريانهاي نقدينه ،بهره اعلام شده و بهره ضمنی، و…ومنابع می باشد

*بهره عبات است از قيمتي كه بايد در ازاي استفاده از پول در يك دوره پرداخت كرد  نرخ بهره داد و ستد ها و عمليات مالي را معمولا اعلام ميكنند ، براي مثال يك صندوق پس انداز اعلام ميكند كه هب پس انداز هاي مردم در يك سال  18 درصد بهره مي پردازد يا امكان دارد يك بانك نرخ بهره وام هاي بيست ساله را 12 درصد اعلام نمايد . در اين حالت كه نرخ بهره به صورت علني اعلام ميشود نرخ بهره اعلام شده ميگويند . ليكن گاهي نرخ بهره به صورت آشكارا بيان نميشود بلكه ميزان آن به صورت تلويحي يا ضمني محاسبه ميشود كه برخي آن را  نرخ بهره واقعي يا نرخ بهره ضمني مي گويند . 

* 

در مباحث سرمایه گذاری ارزش یک دارایی یا ارزش سهم با ارزش درآمدهایی که آن دارایی ایجاد میکند، سنجیده میشود. درآمدها اغلب با واحدهای پولی سنجیدهمیشود. واحدهای پولی متداول هم از دیدگاههای گوناگون تفاوتهایی را نشان میدهند:

1- واحدهای پولی از نظر زمانی با یکدیگر فرق دارند. آندسته از واحدهای پولی که زودتر بدست میآیند با ارزش تراز آندسته واحدهای پولی هستند که دیرتر تحصیل میشوند. هرچقدر مقادیر پولی زودتر حاصل شوند امکان بهرهبرداری دوباره از آنها افزایش مییابد:(Timing).

 

2- واحدهای پولی از نظر ریسک با یکدیگر تفاوت دارند (Risk). آندسته از واحدهای پولی که احتمال بدست آمدن آنها بیشتر است نسبت به آندسته از واحدهای پولی که احتمال بدستآمدن آنها کمتر است، با ارزشتر بشمار میایند. درآمد یا سودی که احتمال تحصیل آن کمتر است از نظر آنالیزکننده ارزش کمتری دارد.

3- واحدهای پولی از جهت وجود تورم در اقتصاد دارای قدرت خرید    (Purchasing Power) یکسان  نیستند. آن بخش از واحدهای پولی که قدرت خرید بیشتر دارند نسبت به دستة دیگری که قدرت خرید کمتر دارند از دیدگاه سرمایهگذاران با ارزشتر هستند.

4- واحدهای پولی گاهی از داراییهای قابل فروش و یا قابل تبدیل به پول حاصل میشوند. بعضی از دارئیها سریعاً به فروش میرسند و بعضی دیگر طی زمان طولانی قابل فروش خواهند بود زیرا قابلیت تبدیل همه دارائیهای یک فرد یا یک شرکت به پول نقد یکسان نیست. به این جهت واحدهای پولی از نظر اینکه از دارائیها سریعاً به پول تبدیل شونده بدست آمدهاند یا خیر، با یکدیگر تفاوت پیدا میکنند. بخشی از واحدهای پولی که از طریق فروش دارائیهای سریعاً به پول تبدیل شونده بدست میآیند در مقایسه با آن دسته از واحدهای پولی که از طریق فروش دارائیهای به کندی به پول تبدیل شونده بدست میآیند، باارزشتر بشمار میآیند. زیرا سریع بدست آمدن ارزش از دیدگاه سرمایهگذاری اولویت دارد.              

 

ارزش زمانی پول (the time  value of Monay)


در زمان حال، مقدار پول در دسترس، ارزش بیشتری نسبت به همان مقدار پول در آینده دارد، که این ناشی از ظرفیت درآمدی بالقوه آن است. این اصل اساسی در امور مالی نشان دهنده آن است که، از محل دریافت پول میتوان بهره کسب کرد. پول، هرچه زودتر دریافت شود دارای ارزش بیشتری است.همچنین به عنوان ارزش فعلی تعدیل شده بدان اشاره شده است.

سایت Investopedia  ارزش فعلی پول (TVM) را این چنین شرح میدهد:


همه می دانند که پول سپرده شده در حساب پس انداز شامل بهره است. به خاطر این حقیقت جهانی ، ما ترجیح می دهیم، به جای دریافت پول در آینده، همان مقدار را امروز دریافت کنیم.
به عنوان مثال ، با فرض نرخ بهره 5 
٪ ، 100 دلار سرمایه گذاری در زمان حال، ارزشی به مقدار 105 $ در 1 سال (100 دلار ضرب در 1.05) خواهد داشت. درمقابل، 100 دلار دریافت شده در طی یک سال، هم اکنون ارزشی به مقدار $ 95.24 ($ 100 تقسیم بر1.05 ) خواهد داشت. البته با فرض 5 درصد نرخ بهره.
 
یکی از اساسی ترین مفاهیم در امور مالی این است که، پول دارای ارزش زمانی است. این در حالی است که بگوییم، در زمان حال، پول در دست، ارزشی بیش از پولی که انتظار می رود در آینده دریافت شود، خواهد داشت. 
 دلیل آن بسیار گویا و ساده است : یک دلار دریافت شده در زمان حال را می توان سرمایه گذاری کرد، به طوری که در زمان آینده  شما بیش از یک دلار خواهید داشت. این منجر به آن میشود که ما گاهی از خلاصه ی مفهوم ارزش زمانی پول استفاده کنیم و بگوییم:


دلار امروز ارزشی بیش از یک دلار فردا دارد

 

اگرچه سازمانهای انتفاعی هریك به فعالیتی متفاوت از دیگری می پردازند و هر پروژه ای هدفی بخصوص را دنبال میكند اما  فصل مشترك تمامی سازمانها پول است و اغلب موفقیت سازمانها نسبت به یكدیگر را بر مبنای پول می سنجند.

اینكه نسبت سودآوری یك سازمان به دیگری  چقدر است و محصول كدام سازمان ارزانتر از دیگری است ، قیمت تمام شده یك محصول به چه میزان است و كدام محصول بر دیگری رجحان و برتری دارد ، سهم هر یك از بازار چقدر است با شمارش تعداد محصولات تولیدی نیز بدست خواهد آمد اما تعیین كننده نیست زیرا ممكن است تعداد بیشتری تولید انجام شود اما دیگری محصولات بسیار گرانتر و با حاشیه سود بیشتری را عرضه نماید. لذا برای مقایسه نیاز به مقیاس و یا خط كشی داریم كه پول نامیده میشود. در این بین سازمانهایی كه دارای ماهیت پولی و مالی هستند با ابزارهای مرتبط با پول بیش از دیگران سر و كار دارند .

 

چرا پول داراي ارزش زماني مي باشد ؟

همانطور  كه در قسمت هاي قبلي عنوان شد پول داراي ارزش زماني مي باشد اما اين ارزش زماني از كجا ناشي ميشود :

پولي كه امروز در دسترس ما ميباشد دارايي مزايا و مخاطراتي ميباشد كه موجب ايجاد ارزش زماني براي آن ميشود از جمله اين مزايا و مخاطرات به موارد زير ميتوان اشاره نمود :

  1. نرخ بهره : هر فردي ميتواند حتي با وجود عدم آشنايي با فنون مالي و اقتصادي و عدم توانايي پيش بيني اتفاقات آتي پول خود را در بانك سپرده نموده و از محل آن سود هايي را در يافت نمايد كه با اين فرض پول پايان سال برابر خواهد بود با پول ابتداي سال به اضافه سود تعلق گرفته به آن
  2. تورم : با توجه به وجود ميزاني از تورم در بازار ها پول همواره به صوت مداوم توان خريد و قدرت خود را در مقابل ساير كالا ها در طول زمان از دست ميدهد و به همين دليل قدرت خريد پول امروز با قدرت خريد پول فردا برابر نخواهد بود .
  3. هزينه فرصت : با توجه به وجود فرصت ها و نوسانات موجود در بازار هر واحد پولي اين فرصت را در اختيار دارنده آن قرار ميدهد تا با استفاده از فرصت هاي موجود در بازار بر ارزش پول امروز خود در آينده بيفزايد بنابر اين يكي ديگر از دلايلي كه موجب ايجاد ارزش زماني ژول ميشود فرصت هاي مورد انتظاري ميباشد كه پول در اختيار دارنده آن قرار ميدهد .

(جمع بندي مطالعات خودم از كتاب مديريت مالي ريموند پي نوو و  كتاب مديريت مالي  در تئوري و عمل دكتر اسدالله افشاري  و  توضيحات استاد محترم در كلاس )

 

همانطور كه عنوان شد پول داراي ارزش زماني است  ، يعني ارزش 100تومان امروز با 100 تومان سال آينده برابر نمي باشد  حتي با وجود فرض عدم تورم باز هم 100 تومان امروز با 100 تومان سال آينده برابر نمي باشد . به عنوان مثال اگر به شما پيشنهاد كنند كه 100 تومان حقوق خود را امروز به شما بدهند يا سال آينده ، اكثريت زمان حال را به زمان آينده ترجيح ميدهند  . ترجيح زمان حال به  زمان آينده به اين مفهوم  است كه پول ارزش زماني نيز دارد . علت اينكه اكثريت افراد زمان حال را به زمان آينده ترجيح ميدهند اين است كه اولا  هرچه افراد زود تر درآمد را به دست آورند آنرا سرمايه گذاري ميكنند و ميتوانند سود و بازدهي بدست آورند . حداقل براي همه اين امكان وجود دارد كه اگر 100 تومان خود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت ارزش زماني پول در مدیریت مالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

سبد خرید

تسویه حساب