گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی

توضیحات

تدوین گزارش تخصصی مرتبط با دبیر زیست شناسی ,تدوین گزارش تخصصی دبیران زیست شناسی ,تدوین گزارش تخصصی دبیران متوسطه زیست شناسی,دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی,دانلود رایگان گزارش تخصصی آموزگاران متوسطه ترغیب دانش آموزان به تفکر,دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان متوسطه ترغیب دانش آموزان به تفکر ,دانلود گزارش تخصصی معلمان متوسطه ترغیب دانش آموزان به تفکر,گزارش تخصصی آموزگاران متوسطه ترغیب دانش آموزان به تفکر,گزارش تخصصی آموزگاران متوسطه رایگان ترغیب دانش آموزان به تفکر ,گزارش تخصصی متوسطه ,گزارش تخصصی متوسطه رایگان

گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی

ترغیب دانش آموزان به تفکر قبل از انجام کارهایشان مقطع متوسطه

فرمت ورد و قابل ویرایش 

تعداد صفحات: 30 صفحه 

شرح مختصر فایل

چکیده:

انسان امروز را مي بينيم که نسبت به گذشته وسايل رفاهي بيشتري در اختيار دارد با اين همه ناراضي است. بيش از نياکان خود قادر به مسافرت است، اما ديد محدودي دارد. در معرض انواع وسايل ارتباط جمعي چون راديو، تلويزيون، ماهواره قرار گرفته ولي مطلب مهمي براي ارتباط برقرار کردن ندارد. صاحب رفاه بيشتري شده و متاع و کالاي بيشتري در اختيار دارد، با وجود اين از فقر روحي مي نالد. در تشکيلات بسياري عضو است، اما احساس تنهايي ميکند، وجدان روشني دارد، ولي بي رحمي بيشتري را تحمل مي کند. فکر مي کند و بردبار است در حالي که تعصب هاي بيشماري را در سر مي پروراند. در اين شکي وجود ندارد که تعداد نهادهاي تربيتي ما در زمان حاضر از گذشته بسي بيشتر است با اين همه عده افرادي که تربيت مي کنيم به نسبت کمتر است. اين بدين معنا نيست که ما مثلا در سده هيجدهم، افراد بيشتري را تربيت کرده ايم. بلکه بدين معناست که چالش عمده زمان خود را در نيافته ايم، يعني کساني را تربيت نکرده ايم که داراي تفکر خلاق باشند و از عقل پيروي کنند، معتدل باشند و قادر به مهار بي بند و باريها و تجزيه و تحليل مسائل خويش باشند. در دنياي پيچيده کنوني پرورش نيروي تفکر انسانها وچگونگي به کارگيري نيروي تعقل ضروري به نظر مي رسد به همين دليل امروز ما بيش از هر زمان ديگري نياز به آموزش و پرورش عميق را دريافته ايم. هر چه جامعه به جلو مي رود مسائل و مشکلات جديدي را به ارمغان مي آورد و به نظر مي رسد در دنياي امروز ضرورت وجود (تفکر خلاق و انتقادي و پيدا نمودن بينش مسئله مداري و رسيدن به بلوغ شخصيتي) بيشتر احساس مي شود. نظام تعليم و تربيت بايد به دنبال راهبردهايي بگردد که بتواند افراد را در برابر طوفان مشکلات در امان قرار دهد تا با رشد آن، انسان بتواند به تحليل مسائل جديد بپردازد و تهديدهاي جديد را کنار بزند و بتواند از فرصت هاي موجود به نفع رشد انسانيت خود قدم بردارد. ضرورت پرورش تفکر و انديشه در دنياي پيچيده امروز کار اساسي تعليم و تربيت است بسياري از رهبران سياسي،اجتماعي اقتصادي معتقدند، مهارت هاي تفکر بايد اولويت اصلي در برنامه ريزي آموزشي قرار گيرد. رسول خدا(ص) فرمودند: اگر زياده روي شما انسانها در سخن گفتن نبود و اگر پريشاني و آشفتگي دلهاتان نبود، هرآينه شما هم مي ديديد آنچه را که من مي بينم و مي شنيديد آنچه را که من مي شنوم . قرآن کريم يکي از منابع تاثيرگذار در تعليم و تربيت کشور ما در بيش از سيصد آيه ، جامعه انساني را به تعقل ، تفکر و تدبر فرامي خواند ودرمواضع زيادي از قرآن، استدلال و برهان به چشم مي خورد. پيغمبران ، انديشه شناسان ، معرفت شناسان، علما ، فلاسفه ، عرفا و ادبا ، همه به اهميت انديشه پرداخته اند. نظريه پردازان زيادي تا کنون در جهان از مقوله تفکر سخن گفته اند. ليپمن و معلمان کارآزموده وي 30 سال است در روش جديد خود به پرورش مهارت هاي تفکر کودکان مي پردازند. “دکارت” جمله معروف من فکر مي کنم پس هستم را نوشت و در اسلام يک ساعت تفکر مهمتر از هفتاد سال عبادت تلقي گرديد. ويليام جيمز معتقد است که مهم ترين کشف دوران ما اين است که با تغيير انديشه ، مي توان به تغيير زندگي پرداخت . جان ديويي معتقد بود يگانه راه مستقيم براي پايدار کردن يادگيري، تمرکز و توجه به شرايطي است که تفکر را مي طلبد، آن را ارتقا» مي دهد و مي آزمايد وي در کتابي با عنوان دموکراسي و تعليم و تربيت به بيان ديدگاه هاي تربيتي خود مي پردازد و مي گويد کلاس درس بايد آينه جامع، وسيع و آزمايشگاهي براي يادگيري زندگي واقعي باشد. چنين ديدگاهي معلمان را ملزم مي سازد که در سازماندهي محيط هاي يادگيري ، نظامي اجتماعي با ويژگي هاي مردم سالارانه خلق کنند. طبق پژوهش هاي روان شناساني چون پياژه و جروم برونر کودک مي تواند از سن 7 سالگي به گونه اي منطقي درباره اشيا»” و حوادث بينديشد ولي استدلال و منطق کودکان از اين سن تا 12 سالگي مانند افراد بالغ نيست و از 12 سالگي به بعد است که به نحوي پخته تر توانايي استدلال کردن را مي يابد و در 15 سالگي مانند بزرگسالان استدلال مي کند. حال چون که مفاهيم کلي و انتزاعي که در استدلال مورد استفاده قرار مي گيرند برآمده از حواس و تجربه هستند ، براي آموزش مقدمات تفکر براي کودکان بايد از طبيعت ، اشيا» ملموس و تجربي آغاز کرد . بنابراين مي توان از پيش از 7 سالگي اقدام به آموزش نمود.

مقدمه

در نظام آموزشي با افراد متعددي روبرو مي شويم که عالم هستند و وقتي در آن زمينه علمي از آنها سوال مي کني، حاضر جواب هستند. اما اگر کمي آن طرف تر از آنها سوال نمايي، به دليل آنکه نمي توانند از نيروي تعقل خود بهره بگيرند، قادر به پاسخگويي نمي باشند، چنين افرادي زياد ديده مي شوند. مثلا در کلاس هاي درس اگر عين مطلب را از او بخواهند جواب مي دهد اما اگر تحليل او را نسبت به موضوع درسي بخواهند دچار مشکل مي شود. عده کمي نيستند دانش آموزاني که ظاهرا قواعد و فرمول ها را مي داند اما از کاربرد آنها در حل مسئله دچار ناتواني مي شوند. بسياري از مطالعات نشان دهنده اين واقعيت است که مدارس در آموزش و ايجاد توانمندي ها و منش هاي برتر فکري در دانش آموزان توفيق چنداني به دست نياورده اند . به عنوان نمونه، در مطالعه بين المللي پرلز که در سال 2001 و 2006 که در ارتباط با سواد خواندن صورت گرفته است نشان مي دهد فاصله فاحشي ميان پاسخ هاي حفظي و پاسخ هاي استنباطي دانش آموزان وجود دارد و اين امر نشاندهنده اين حقيقت است که دانش آموزان غالبا مصرف کننده فکر هستند نه توليد کننده . اصولا در مدارس ما، آموزش ها در سطح وسيعي ارائه مي شود، اما از عمق کمتري برخوردار است. به همين دليل است که فراگيران عادت کرده اند که مطالب اخذ شده را تنها در ذهن خود انبار کنند و کم کم مطالب انباشته شده را که به کار نمي آيد، در اثر مرور زمان از ياد ببرند. هر جلسه تدريس و آموزش، حداقل به يک جلسه مطالعه و تحقيق و تدبر در مباحث تدريس شده نياز دارد. دانش آموزان با انديشيدن در متن و درگير شدن با آن و حل تمرينات متعدد مي توانند به تحليل مطالب علمي بپردازند. و سپس با ترکيب آنها با يکديگر به نتيجه جديدي نائل بشوند آن وقت است که يادگيري عين لذت است و کم کم فرد مي تواند در مباحث مورد تدريس، نظر دهد و به ارزيابي موضوعات درسي بپردازد. مطلب و مفاهيم درسي در ظاهر عبارات خلاصه نمي شود، بلکه هر متن آموزشي مي تواند داراي مفاهيم عميق باشد. معلمان و متعلمان بايد بيشتر از حد معمول به عمق مطالب درسي توجه نمايند، هر چند که با محدوديت زمان تدريس مواجهه هستند. از طرفي نيز نظام آموزشي جهاني به طور کامل پرورش نيروي تعقل و تفکر را جدي نمي گيرد و اين مشکل به محتواي درسي، منابع آموزشي، شيوه هاي تدريس معلمان شيوه هاي امتحان و کمبود وقت و … بر مي گردد. اصولا نظام آموزشي بيشتر در سطوح پائين يادگيري توفيق يافته است و در سطوح کاربرد مطالب آموخته شده، تجزيه و تحليل يافته ها، ترکيب و ارزيابي آموخته ها، توفيق کاملي پيدا نکرده است. اگر دانش پژوهشي پس از يادگرفتن مطالب مهم درسي به تجزيه و تحليل داده پردازد و بتواند آنها را با هم ترکيب کند و از ترکيب آنها به نتايج تازه اي برسد که حتي در متن کتاب وجود ندارد، احساس لذت بخشي به او دست خواهد داد. به نظر ميرسد افرادي که در عرصه هاي موفق قدم بر مي دارند در کلاس هاي زيادي شرکت نکرده اند بلکه همان آموزش هاي اندکي را که ديده اند، در مورد آنها به تفکر و حل تمرين نشسته اند و توانسته اند مواد خامي که در اثر پژوهش در ذهن آنها ايجاد شده را پخته نمايند و از کاربرد آموخته ها در حل مسائل درسي و زندگي لذت ببرند بنابراين آموزش دادن و تعليم به تنهايي به درد نمي خورد بلکه مقدمه اي براي تفکر است تا آن آموخته ها به بار بنشيند آموزش و پرورش ديگر نمي تواند خود را در يادگيري طوطي وار محدود کند. لذا توجه اساسي درپرورش تفکر ازمهمترين کارهاي آموزش و پرورش بنظر ميرسد. همانگونه که امام علي (ع) در نهج البلاغه مي فرمايد اگر علم مطبوع نباشد، علم مسموع فايده ندارد. افرادي هستند که علم مطبوع ندارند يعني آنها نسبت به آموخته هاي خويش حکم ضبط صوت را دارند و نسبت به بازگويي مطالب عيني، آنها را تکرار مي کنند اما در آن تدبري ندارند. مرحوم شهيد مطهري(ره) در کتاب تعليم و تربيت اسلامي مي فرمايد يک نفر خارجي به دهي رفته بود در آنجا با يک دهاتي روبرو مي شود، هر سوالي از او ميکند اين روستايي جواب هاي نغز و پخته اي به او مي دهد. فرد خارجي مي گويد تو اينها را از کجا مي داني؟ جواب مي شنود که ما چون سواد نداريم فکر مي کنيم. اين نکته بسيار پرمعنايي است يعني آنکه سواد دارد معلوماتش را بيان مي کند ولي من فکر مي کنم و پاسخ مي دهم و فکر از سواد خيلي بهتر است.

جهت دانلود کلیک کنید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش تخصصی دبیر زیست شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

سبد خرید

تسویه حساب