no-img
معلم فایل

بایگانی‌های برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه - معلم فایل


معلم فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه - معلم فایل
دانلود برنامه سالانه متوسطه اول سال تحصیلی جدید

دانلود برنامه سالانه متوسطه اول سال تحصیلی جدید


دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه اول فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل ها 30 صفحه سرفصل های کاملترین و جامعترین برنامه سالانه مدیر و معاون اجرایی متوسطه اول 1- برنامه اطلاعات شناسنامه ای دبیرستان متوسطه اول(شامل موارد ذیل) بیوگرافی آموزشگاه سال تحصیلی اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه دبيرستان (دوره اول متوسطه) تعدا اتاق ها وسالن ها اطلاعات پرسنلی آموزشگاه اعضای انجمن اولیا ومربیان اعضای شورای دانش آموزی تعداد کلاس و دانش آموزان سال تحصیلی جدید آمار دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مهر / ۱۳۹۶   بازدید : 569   نویسنده : فایل معلم
دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه اول

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه اول


دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه اول (دونمونه در حوزه آموزشی بهداشتی بصورت کامل) فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل ها 30 صفحه سرفصل های کاملترین و جامعترین برنامه سالانه مدیر و معاون اجرایی متوسطه اول 1- برنامه اطلاعات شناسنامه ای دبیرستان متوسطه اول(شامل موارد ذیل) بیوگرافی آموزشگاه سال تحصیلی اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه دبيرستان (دوره اول متوسطه) تعدا اتاق ها وسالن ها اطلاعات پرسنلی آموزشگاه اعضای انجمن اولیا ومربیان اعضای شورای دانش آموزی تعداد کلاس ودانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 1261   نویسنده : فایل معلم
دانلود نمونه برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه دوم

دانلود نمونه برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه دوم


دانلودبرنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه دوم فرمت فایل ورد و قابل ویرایش قسمت ها و سرفصل های فایل مدرسه یک سازمان یا مجموعه ای هدفمند است که هدف اصلی آن آموزش و تربیت دانش آموزان تعریف شده است.هر واحد آموزشی می تواند براساس دیدگاه مدیریتی حاکم بر آن و به اقتضای شرایط و ویژگی های خاص خود اهدافی را در دستور کار خود قرار دهد و برای رسیدن به این اهداف با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 944   نویسنده : فایل معلم
دانلود برنامه سالانه پرورشی دبیرستان 1401-1400

دانلود برنامه سالانه پرورشی دبیرستان 1401-1400


دانلود برنامه سالانه پرورشی دبیرستان 1401-1400 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل 46+16صفحه تعداد فایل دونمونه برنامه سالانه +تقویـم اجرایی معاونت پرورشی  متوسطه 1400-1401 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل (برنامه سالانه 49 صفحه- تقویم اجرایی 16 صفحه) سرفصل های این برنامه سالانه بطور مثال (تابستان و مهرماه) 1   عنـــاوین بـــرنامه ها و فعالیـــــتها بطور مثال تیرماه مهمترین فعالیت ها و برنامه در تیرماه تهیه برنامه سالانه معاونت پرورشی و تصویب و بررسی این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 366   نویسنده : فایل معلم
دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزشی متوسطه اول

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزشی متوسطه اول


دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون آموزشی متوسطه اول فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات فایل ها 30 صفحه سرفصل های کاملترین و جامعترین برنامه سالانه معاون آموزشی متوسطه اول 1- برنامه اطلاعات شناسنامه ای دبیرستان متوسطه اول(شامل موارد ذیل) بیوگرافی آموزشگاه سال تحصیلی اطلاعات عمومی وساختمانی آموزشگاه دبيرستان (دوره اول متوسطه) تعدا اتاق ها وسالن ها اطلاعات پرسنلی آموزشگاه اعضای انجمن اولیا ومربیان اعضای شورای دانش آموزی تعداد کلاس ودانش آموزان سال تحصیلی97-96 آمار دانش آموزان فرهنگیان در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۶   بازدید : 298   نویسنده : فایل معلم